Inschrijfkaart Twentecup
Alleen invullen als je voor de eerste maal deelneemt !!!
* Werkwijze:
=> formulier invullen. => op print klikken. => document printen.
=> Afdruk meenemen naar de inschrijving van de eerste Twentecup wedstrijd waaraan je deelneemt.
* Twentecupreglement (klik voor download)
De Twentecup wordt georganiseerd door: HAMC St.Isidorushoeve, MC de Toerenteller en de Enterse Motor Club uit bornebroek, en staat onder auspiciŽn van de KNMV. Daarom dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van een geldige Basis sportlicentie of startbewijs van de KNMV.
full name
voorletters
address
postcode
city
phone number
e-mailadres
geboortedatum
geslacht man      vrouw
KNMV relatienr.
Klasse 50cc 65kw 65gw 85kw 85gw 125 cc 250 cc 500 cc 40+ dames hobby quad
Rijnummer
Motor merk
Licentie Basis sportlicentie Jeugd startbewijs Cup sb Nationaal sb Senior sb Offroadlicentie
Transpondernummer
Inschrijfgeld te voldoen bij de inschrijving: Ä 20,-
Bovengenoemde schrijft zich hiermee in voor de deelname aan de TwenteCup. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid uit welken hoofde of van welke aard ook die tijdens de deelname aan de TwenteCup ontstaat. Bovengenoemde verplicht zich de organisatie en de door de organisatie aangestelde functionarissen te vrijwaren van aansprakelijkheid welke uit mogelijke schade voortkomen. Bovengenoemde verklaart zich aan de regels te houden en zich te onthouden van alle gedragingen en handelingen die hinder of gevaar kunnen opleveren voor andere deelnemers. Bovengenoemde verklaart tevens het TwenteCup reglement te hebben gelezen.
Deelname is voor eigen risico.